Home » Rugpijn » Wat is een vernauwing van het wervelkanaal?

Wat is een vernauwing van het wervelkanaal?

Als er sprake is van een vernauwing van het wervelkanaal dan veroorzaakt dat veel pijnklachten. Er ontstaat dan pijn aan één been, of aan beide benen. De reden is dat de zenuwwortels beknellen. Na het lopen krijg je vooral klachten en ze verdwijnen als je gaat zitten of als je voorover gaat buigen. Als we lopen dan is onze rug hol. Bij deze houding is de ruimte in het wervelkanaal het kleinste. Bij het voorover buigen wordt de ruimte weer vergroot. Deze vernauwing ontstaat door normale verouderingsprocessen in de wervelkolom. De tussenwervelschijven platten dan af en deze kunnen dan uitpuilen in het wervelkanaal.

Maar dat is nog niet alles want het wervelkanaal wordt ook vernauwd door slijtage van de wervelgewrichten. Deze worden dan groter. Een vernauwing van het wervelkanaal komt veelal voor bij mensen die ouder worden en die van nature al een nauw wervelkanaal hebben. Maar bij sommige mensen kan de vernauwing ook verergeren door een lage rug hernia.

Diagnose vernauwing van het wervelkanaal

De diagnose wordt alleen vastgesteld aan de hand van de klachten en lichamelijk onderzoek. Er zijn echter ook andere aandoeningen die deze klachten geven, zoals een bloedvatvernauwing in een been of slijtage van een van de heupen. Er kan aanvullend onderzoek worden gedaan door middel van een CT scan of een MRI scan wanneer daar aanleiding voor zou zijn. Dan wordt de wervelkolom in beeld gebracht om nader te bekijken. Op de MRI scan kan een vernauwing het beste worden gezien.

Behandeling

Als je eenmaal rugpijn hebt gehad dan weet je dat dit erg lastig en pijnlijk kan zijn, en je behoorlijk kan beperken bij je dagelijkse activiteiten. De vernauwing van het wervelkanaal is ook erg vervelend, maar veel mensen hoeven hier niet aan geopereerd te worden. Maar wanneer het ernstig is of als er veel klachten zijn dan kan er wel over worden gegaan tot een operatie. Er kan dan gekozen worden voor laminectomie. Er wordt dan aan de achterzijde een doornuitsteeksel weggehaald, ook wervelbogen kunnen worden verwijderd. Hierdoor wordt er ruimte gemaakt voor de zenuwwortel in het wervelkanaal.

Het is belangrijk dat er snel wordt vastgesteld of dat het gaat over een vernauwing van het wervelkanaal. Er kan dan naar gehandeld worden. Sommige artsen kunnen aan de hand van de klachten al een diagnose geven, maar vaak wordt er aanvullend onderzoek gedaan om met zekerheid te kunnen zeggen dat het hier over gaat. Er zijn tegenwoordig goede behandelingen bij rugpijn. Dit is vaak draaglijk zodat men gewoon functioneert en zoveel mogelijk de normale dagelijkse bezigheden uitvoert.

Vernauwing van het wervelkanaal:

Wat:
Door de vernauwing raken de zenuwwortels bekneld wat hevige pijn kan veroorzaken

Herkenning en symptomen:
(Hevige) rugpijn
Pijn in de benen
Pijn tijdens het lopen

Behandeling:
De diagnose moet met zekerheid worden vastgesteld
Soms kan chirurgisch ingrijpen de beste optie zijn om de pijnklachten te verhelpen

Plaats een reactie